2-1401

Bokad 52 m2
A 2
4 3 003 kr
2 kr
Bofaktablad (PDF)
Tillbaka till lägenhetslistan

Planlösning

Sektionsplan

Situationsplan

Fasad