2-1301

Bokad 52 m2
A 2
3 3 003 kr
2 kr
Bofaktablad (PDF)
Tillbaka till lägenhetslistan

Planlösning

Sektionsplan

Situationsplan

Fasad